další

Rychlost.cz - poptávka připojení
  • - před revízí hromosvodu bylo také zjištěno že chyběli bůbec některé spoje na hromosvodech, samotného by mě zajímalo, kdo provedl kontrolu celkové práce při dokončení hromosvodu  - žřejmě došlo k pochybení - jelikož revizi dělala tatáž firma co prováděla právě práci ve zhotovení nového hromosvodu tak bez jakýchkoliv  protestů provedli dodatečné montáže chybějících součástí.

Mándátní smlouva mezi spol. vlastníků a stavebním dozorem p. ing. Švehlíkem

   Vzhledem k tomu že nebyl nalezen stavební deník, který by byl významným předmětem k posouzení, byla již při reklamaci oslovena fa Fainstav s prosbou o kopii stavebního deníku. Nejprve emailem - žádná reakce. Zaslá dopis - nebřebrán.Zaslán  zvláštní dopis, který se používá u soudu kdy se bere jako doručen i když si jej adrasát  nepřebere. Teprve pak se ozvali a ještě do 30 dnů neodpověděli a nakonec po termínu napsali že již byla provedena skartace písemných podkladů. dále bylo několikrát voláno psáno pomocí SMS stavebnímu dozorup Švehlíkovi , taky napsán dopis - nepřebrán adresátem, opět doručen zvláštní dopis který se bere jako doručený i při nepřevzetí adresátem, vůbec žádná odezva. tak opravdu jednání na úrovni

 

  • a potom si opravdu necháme příště od p.  Ing. Poláška doporučit stavební dozor. a do dneška si pamatuju jak byl  jeden člen spoluvlastníků uzeměn na schůzi ať do toho nekecá, kdy byl navrhován p. Ing. Švehlík a ozvali se hlasy ( že si snad můžeme vybrat dozor sami), no a jak to dopadlo? Dle mandátní smlouvy mezi spol. a p. Ing. Švehlíkem bylo jasně stanoveno že stavební dozor zajistí založení stavebního deníku, kontroluje jeho vedení, pravidelné kontroly jeho zapisování a po skončení provedeného díla měl zajistit předání stavebního deníku spol. vlastníků. Nebyla nalezena ani předávací listina s podpisy smluvních stran, jak je to možné? kocourkov
 
© svj-827-828-napajedla.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma